I dag har jag levererat ännu ett korr på en rapport till en myndighet. Vad är det då för saker som kan dyka upp i korrekturet? Jo, en del enkla ändringar från formell och stel svenska som att skriva inte i stället för ej. Och så en del språkfel när det gäller tempus, böjningar och sådant.