Ett effektivt språk spar pengar genom att undvika missförstånd och genom att minska lästiden. Effektiva texter leder exempelvis till färre frågor från läsare som annars skulle ha kontaktat skribenten för att få texten förklarad. Ett slagkraftigt exempel är en gammal text från Försäkringskassan som skickades ut till Sveriges pensionärer för drygt tio år sedan. Brevet skulle informera om resultatet av att myndigheten hade räknat om pensionerna, men det framgick inte tydligt nog vad skillnaden från den tidigare pensionen var. Detta enda brev orsakade merarbete för mer än tio miljoner kronor, enligt Försäkringskassans egna beräkningar, eftersom så många av läsarna hörde av sig för att få innehållet förklarat för sig.

Pensionsbrevet är ett extremt exempel eftersom det har så många läsare. Men alla texter som har läsare kan spara pengar i den organisation som läsarna tillhör. Om till exempel ett rapportutkast ska läsas av tio personer på en myndighet och ett effektivare språk kan minska lästiden för varje läsare med fyra timmar så har organisationen sparat en arbetsvecka bara på den genomläsningen. Den veckan kan organisationen använda till något vettigare än till att läsa ineffektiv text.