Besöksadress: Kungsgatan 62 | 018-56 12 00 |info@ordvet.se

Effektivare rapporter på Vårdanalys

,

Effektivare rapporter på Vårdanalys

Typ av jobb: Vi har utvecklat skrivinstruktionerna för Vårdanalys, utbildat och coachat skribenter och språkgranskat rapporter.

Kund: Myndigheten för vårdanalys

Personlig reflektion: Vårdanalys hade själva redan börjat arbeta med den så kallade pyramidprincipen, en metod för att ordna en text […]