Besöksadress: Kungsgatan 62 | 018-56 12 00 |info@ordvet.se

Klarspråk i beslutsbrev på Skolinspektionen

Klarspråk i beslutsbrev på Skolinspektionen

Typ av jobb: Under slutet av 2015 och i början av 2016 har vi utbildat ledningsgruppen, rättsenheten, alla beslutsfattare och alla tillsynsinspektörer i klarspråk för att Skolinspektionens beslutsbrev ska bli effektivare. Myndighetens beslut är ofta omfattande och […]

Klarspråk i rapporter och andra texter på ISF

Klarspråk i rapporter och andra texter på ISF

Typ av jobb: En inspirationsföreläsning på Nalen i Stockholm ledde vidare till gruppdiskussioner om klarspråk i medarbetarnas egna texter. Skribenternas egna förbättringsförslag blev sedan en av de viktigaste diskussionspunkterna i en särskilt anpassad klarspråksdag […]