Under hösten har jag bistått med ett klarspråksperspektiv för att hjälpa IVL att ta fram en ansökan till ett nytt projekt. De här uppdragen handlar ofta om att gå fram hårt med saxen för att få ner texten i godkänt omfång, utan att tappa något viktigt innehåll.