Om du avslöjar budskapet tidigt ökar du chansen att fler tar till sig budskapet. Då kan alla som till exempel slutar läsa texten efter huvudrubriken och inledningen ändå förstå vad du vill säga. Den som tröttnar på din muntliga presentation eller måste gå tidigt kan också minnas vad du lärt hen. Det är alltså ett sätt att öka både skriftliga och muntliga presentationers effektivitet.