Det korta enkla svaret är ”Ja, det kan du”. Det går bra att berätta det viktigaste först, både i tal och i text.

Vi får ofta frågan om man inte måste förklara bakgrunden först och gå igenom vad som ligger till grund för ett resultat eller en slutsats innan man berättar vad man har kommit fram till. Men det behövs inte. Det är effektivare att först berätta vad du har kommit fram till, till exempel vilket beslut som en myndighet har fattat, för att sedan förklara hur du har kommit fram till det. Då undviker du missförstånd och läsaren får snabbare reda på det viktigaste du har att säga. Detsamma gäller när du berättar om till exempel forskningsresultat. Berätta först vad du har kommit fram till och vad det får för konsekvenser. Förklara sedan hur du har kommit fram till din slutsats – om resultat, metoder och teoretisk bakgrund.