Våra tjänster.

Ord & Vetande erbjuder ett brett utbud av tjänster inom området effektiv kommunikation.
Vi erbjuder allt från strategisk rådgivning till produktion av text. I de allra flesta fall ingår två eller fler av tjänsterna i ett givet uppdrag.
Här har vi organiserat dem så att du som kund ska kunna känna igen dig så bra som möjligt, och hitta den hjälp du söker.

RådgivningSkrivutbildning Presentationsteknik Skrivcoachning Språkgranskning
SkribenttjänsterJournalistik Redaktörskap

Ger råd om
effektiv kommunikation

Vi kan på olika sätt arbeta i en rådgivande position för att du som kund ska kunna arbeta med att göra din kommunikation så effektiv så möjligt.

Kommunikationen kan handla om alltifrån upplägg och innehåll för en webbplats eller något annat informationsmaterial till mallar av olika slag, som brevmallar, beslutsmallar eller rapportmallar.

Ett syfte med vår rådgivning är att slå fast vilken effekt du vill uppnå med kommunikationen tidigt för att du ska kunna prioritera tid och andra resurser för att genomföra kommunikationen på effektivast möjliga sätt. Vår erfarenhet är att verksamhetens bild av kommunikationens mål inte alltid stämmer med vad målgruppen faktiskt behöver. Vi erbjuder en en blick utifrån för att identifiera målgruppens perspektiv.

Kommunikation handlar om mer än information som överförs i ögonblicket. För att kommunicera effektivt, exempelvis i stora projekt och i komplexa organisationer, behöver du också bestämma vem som vid en viss tidpunkt kommer att behöva information, vilken information de just då behöver och hur den ska paketeras. Vi hjälper gärna till med att planera denna del av kommunikationen. Det kan till exempel innebära att i god tid planera för utbildnings- eller kommunikationsinsatser eller för att rätt personer får del av den information de behöver för att ett projekt ska kunna drivas så effektivt som möjligt.

Utbildar i att skriva klarspråk och populärvetenskap

Våra skrivutbildningar i klarspråk eller populärvetenskap innehåller grundläggande teori varvad med diskussioner och övningar som kopplar teorin till skribenternas praktiska verklighet. Vi arbetar alltid med kursdeltagarnas egna texter på våra utbildningar. Antingen får de ta med sig texter som vi diskuterar tillsammans, eller så förbereder vi exempel och övningar utifrån material från deltagarnas organisationer.

Våra skrivutbildningar utgår alltid från skribentens ofrånkomliga ansvar att se till att läsaren förstår texten vid första genomläsningen, utan missförstånd. Det är avgörande att skribenterna inser att det är vad som händer i läsarens huvud som avgör om texten fungerar eller inte. Denna insikt är nödvändig för att skribenten ska kunna förändra sitt skrivande på ett effektivt sätt.

När vi utbildar om att skriva klarspråk går vi igenom de viktigaste verktygen för den texttyp som kursen handlar om. För såväl generella texter, som för rapporter, beslut och webbtexter utgår vi från verktyg som hjälper skribenten att välja innehåll i texten, att disponera innehållet på ett effektivt sätt för läsaren och att använda ett språk som blir så enkelt som möjligt att förstå utan att för den skull tappa i precision.

När vi utbildar i populärvetenskapligt skrivande går vi igenom journalistiskt skrivande med särskilt fokus på att förklara svåra saker för målgrupper utan särskilda förkunskaper. Utbildningen omfattar bland annat effektiva och lockande rubriker, hantering av fackord, liknelser, jämförelser och exempel.

Utbildar i presentationsteknik

Våra utbildningar i muntlig presentationsteknik utgår från att du som presentatör alltid måste vara intressantare än lyssnarnas egna tankar. Du måste till och med vara intressantare än hela internet, eftersom många åhörare har mobilen, läsplattan eller datorn med sig vid dina presentationer.

Vi ger dig olika verktyg för hur du ser till att fånga och behålla lyssnarnas intresse, så att du uppnår målet med din presentation. De viktigaste verktygen är att förbereda dig effektivt så att du kan vara flexibel, att disponera din presentation utifrån lyssnarnas behov och att hantera hjälpmedel så att de stärker din presentation.

Coachar skribenter

Vi coachar skribenter så att deras kunskaper på ett så effektivt sätt som möjligt når läsaren. Våra kunder är ofta experter inom sitt område, som vill ha stöd för att på bästa sätt anpassa sina texter till målgruppen eller målgrupperna.

Vi erbjuder stöd och coachning på den nivå som du vill ha den. Det kan innebära allt ifrån att vara bollplank och ge återkoppling på din text där du själv sedan arbetar vidare med texten till att vi arbetar fram texten tillsammans med dig. Vi följer dig från uppstartsmöte till publicerad text.

Språkgranskar och målgruppsanpassar texter

Vi hjälper dig att göra din text rak, lättbegriplig och anpassad till den målgrupp den vänder sig till, utan att texten tappar det faktamässiga djupet. Vi skriver en ny version av texten som du som författare och vi som granskare diskuterar tills vi är överens om formuleringarna.

Om vi upptäcker frågetecken i texten ställer vi frågor som du som författare får ta ställning till innan vi gör nästa version av texten. Vi arbetar med texter i alla stadier i skrivprocessen. Behöver du hjälp redan efter förstautkastet så börjar vi där. Behöver du hjälp med en sista finputsning så fixar vi det också.

Vi arbetar med alla slags texter som du behöver hjälp med. Texterna kan vara korta dokument på en sida eller rapporter eller böcker på hundratals sidor. Målgrupperna varierar från föräldrar till forskningsfinansiärer, från sakexperter på myndigheter till maskinförare i bergmaterialbranschen.

Skriver effektiva texter

Har du ett material med ett innehåll som du vill förmedla, men inte tid eller möjlighet att skriva en målgruppsanpassad text? Då kan vi göra det åt dig. Vi skriver texter som får den effekt som ni vill uppnå, anpassade till den målgrupp ni har.

Det material du ger oss kan vara befintliga texter, som kan vara ganska genomarbetade eller ganska ostrukturerade. Materialet kan också vara namn på personer vi ska intervjua och utifrån dessa intervjuer skriva de texter ni vill ha. Materialet kan vara en blandning av olika typer och komma från olika källor.

Skriver journalistiska artiklar

Alla ordvetare har en vetenskaplig universitetsutbildning och en journalistikutbildning. Vi har alla flera decenniers erfarenhet av att skriva olika typer av artiklar inom ett stort antal områden. Vi skriver artiklar inom faktaintensiva områden, där en stor utmaning är att göra den djupa kunskapen hos intervjupersonerna tillgänglig för en bred läsekrets på ett effektivt sätt. Vi skriver också allmänjournalistiska texter, där utmaningarna ofta är av en annan sort, som att hitta en vinkel som fungerar för målgruppen.

Vi stämmer alltid av det vi skrivit med de vi intervjuat. Det är ett sätt att se till att texten får så hög kvalitet som möjligt. Det är också en del i att bemöta de vi arbetar med på ett bra sätt.

Redaktörer

Redaktörskapet kan innebära olika saker. Ska du ge ut en bok som du har författare till och behöver någon som samordnar deras arbete och stödjer dem i deras skrivande? Skriver du själv en bok och vill ha ett bollplank? Ska din organisation sammanställa en rapport, verksamhetsberättelse eller något liknande och behöver någon som koordinerar projektet? Vi kan hjälpa dig med detta, och med många andra liknande uppdrag.

Tidigare kunder.