Projektbeskrivning

Säljande presentationsteknik för ingenjörsstudenter

Typ av jobb: En utbildning där vi verkligen får gräva ner oss i och diskutera vad målet med kommunikationen är och sedan utforma presentationer, texter och postrar utifrån presentationernas mål.

Kund: Institutionen för grundutbildning

Personlig reflektion: Bland det roligaste är att se hur studenterna levererar både muntliga presentationer och specifik, konkret återkoppling på vad deras kollegor gör bra och vad som kan förbättras i presentationerna. Naturligtvis är det också roligt att som gammal X-student (från allra första årgången) återvända till brottsplatsen.