Lennart Köhler

Lennart Köhler har arbetat på Ord & Vetande som vetenskapsskribent sedan 1997 och som språkkonsult sedan 1999. Sedan 2007 är han också ordvetarnas vd.

Lennart skriver och granskar texter och håller utbildning i skrivande och muntlig presentationsteknik.

Han är en optimistisk och engagerad föreläsare och pedagogisk skrivcoach som bland annat har arbetat tillsammans med forskare, doktorander och studenter på Uppsala universitet, SLU, och handläggare och inspektörer på myndigheter som Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Försäkringskassan, Skolinspektionen, Energimyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten, Konkurrensverket, Inspektionen för vård och omsorg, Inspektionen för socialförsäkringen, Statskontoret och Myndigheten för vårdanalys.

Utbildning: Programmet för molekylär bioteknik kompletterat med en ettårig utbildning i vetenskapsjournalistik och fristående kurser i stilistik och skriftlig framställning.

Vill du veta mer om vad Lennart gör just nu? Läs mer:

Lennart

Kim Bergström

Kim Bergström är vetenskapsskribent, redaktör och projektledare på Ord & Vetande. Han har 20 års erfarenhet av att skriva vetenskapliga och allmänjournalistiska artiklar, redigera rapporter, skriva broschyrer, stödja skribenter i deras skrivande och att undervisa i klarspråk, bland mycket annat.

Han har jobbat på Ord & Vetande sedan 2007, och har innan arbetat som egenföretagare och som redaktör och informationsansvarig på SACO-förbundet Naturvetarna. Precis som Lennart Köhler och Benny Kullinger så har Kim Bergström lång erfarenhet av att jobba med ett stort antal myndigheter, och med både små och stora kunder inom näringslivet. Bland kunderna finns Uppsala universitet, Skolverket, Sveriges Bergmaterialindustri, Centrum för funktionshinderforskning, Inspektionen för vård och omsorg, Rymdstyrelsen, Björks Rostfria AB, Europeiska rymdorganet ESA, Liber, Pärspektiv förlag, Svenska Målareförbundet, IVL Svenska Miljöinstitutet och SciLifeLab.

Kim Bergström har en examen i fysik och en i journalistik från Uppsala universitet.

Vill du veta mer om vad Kim gör just nu? Läs mer:

Kim

Benny Kullinger

Benny är redaktör, vetenskapsjournalist och språkkonsult som grundade Ord & Vetande 1986. Han var vd fram till 2007 och arbetade som senior konsult på företaget till 2021. Han var styrelseordförande för Ord & Vetande till och med 2022.

Benny har arbetat mycket med populärvetenskap och har bland annat varit redaktör för läroböcker, rapporter och andra större produktioner från exempelvis Uppsala universitet, Vattenfall Utveckling och Naturvårdsverket.

Benny håller språkutbildning och coachar skribenter och projektledare på myndigheter. Han har bland annat coachat och utbildat skribenter och projektledare på Riksgäldskontoret, Konkurrensverket, Försäkringskassan, Finansinspektionen och Länsförsäkringar.

Benny arbetade som lärare och studierektor på Institutionen för geofysik på Uppsala universitetet 1972–1985. Han har också varit ordförande i Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik.

Utbildning: filosofisk ämbetsexamen i matematik och fysik från Uppsala universitet, vilket motsvarar en magisterexamen i dag.

Vill du veta mer om vad Benny gör just nu? Läs mer:

Benny