Det finns flera skäl till varför det kan vara en bra idé att anlita en språkkonsult när du har information att förmedla. Ett stort skäl är att det generellt blir bättre att anlita en expert. Det gäller allt från husbyggande till sjukdomar och ekonomi – och språk. Det är ofta inte lika uppenbart när det gäller språk. Alla kan skriva. Men det är ett expertområde som många andra. Därför kan man säga att det är lite orättvist att personer som är experter inom sitt område förväntas kunna skriva effektivt också, trots att de inte har någon formell utbildning. Så precis som att man överlåter formgivning på proffsformgivare för att det helt enkelt blir bättre och mer ändamålsenligt så finns det också tydliga vinster med att överlåta utformningen av texten på någon som är proffs på språk och målgruppsanpassning.

Ofta går det att göra rena kostnadskalkyler för att få en uppfattning om vinsten. Information som är krångligt formulerad, inte innehåller rätt information eller informationen i rätt ordning ger ofta upphov till frågor, missförstånd och irritation, vilket i sin tur skapar merarbete. I många fall är en insats från en språkkonsult en billig investering för att undvika oönskade merkostnader.

Det språk en organisation visar upp kommer också ofrånkomligen att påverka bilden av organisationen och organisationens trovärdighet. Det kan vara svårare att sätta ett bestämt värde på, men varumärket kan vara det värdefullaste av allt. Även här kan det vara en i sammanhanget billig investering att med språket ge ett professionellt intryck som är rätt för de man vänder sig till.