Projektbeskrivning

Bildredaktörsarbete för Forskning om funktionshinder pågår

Typ av jobb: Som en del i arbetet med tidningen Forskning om funktionshinder pågår väljer vi bilder för att illustrera forskningsartiklarna.

Kund: Centrum för funktionshinderforskning, via Matador

Personlig reflektion: Bildarbete är kreativt och utmanande, särskilt när man inte har någon budget för att beställa bilderna från en fotograf. I det här jobbet får vi leta i bildbanker för att hitta bilder som förstärker artiklarnas innehåll och som passar för de svenska förhållanden vi skriver om. Det är inte alltid så lätt eftersom de flesta bilder i bildbankerna kommer från andra länder, där exempelvis sjukvårdspersonal har andra uniformer och hjälpmedel ser annorlunda ut än i Sverige. Då får vi hitta andra lösningar.