Projektbeskrivning

Utbildningsmaterial för bergmaterialbranschen

Typ av jobb: Producerade ett omfattande utbildningsmaterial för de som jobbar i berg- och grustäkter. Vi gick igenom stora mängder material, intervjuade och lyssnade på ett stort antal personer och satt i många möten för att ta fram och skriva ett underlag för ett stort antal korta utbildningsblad som skulle kunna användas av skolor, branschföretag och andra som utbildar eller vill kompetensutveckla maskinförare för bergmaterialbranschen.

Kund: Sveriges bergmaterialindustri, SBMI.

Personlig reflektion: Det som gjorde detta jobb extra intressant var att det verkligen var ett ax-till-limpa-jobb. Vi var inblandade i den grundläggande planeringen och hela vägen till att vi var bollplank till formgivarna och de som parallellt gjorde filmer som en del av utbildningspaketet.