Projektbeskrivning

Klarspråk i rapporter och andra texter på ISF

Typ av jobb: En inspirationsföreläsning på Nalen i Stockholm ledde vidare till gruppdiskussioner om klarspråk i medarbetarnas egna texter. Skribenternas egna förbättringsförslag blev sedan en av de viktigaste diskussionspunkterna i en särskilt anpassad klarspråksdag för ledningsgruppen.

Kund: Inspektionen för socialförsäkringen

Personlig reflektion: Det är kul att utbilda i klarspråk när deltagarna från hela myndigheten är så motiverade. Särskilt textdiskussionerna var roliga, med många insiktsfulla textförbättringar.