Utbildningen blir mycket effektivare om deltagarna får arbeta med egna texter. Då kan till exempel både kursledare och andra deltagare berätta hur de upplever texten – vad som är bra, och vad som kan bli bättre. Denna återkoppling är ovärderlig eftersom den visar hur texten fungerar i läsarens huvud och därför inte går att säga emot. Vår erfarenhet från mer än 20 års skrivutbildning är att detta moment också är avgörande för om skribenten väljer att förändra skrivandet eller inte. Det är först när skribenten jobbar med att förbättra sin egen text som utbildningen fastnar.

Textdiskussionerna leder också till att skribenterna får med sig verktyg som de kan använda i sitt fortsatta arbete. Den typ av återkoppling de får på kursen och den metod vi använder för återkoppling kan de använda när de ger eller ber om återkoppling på texter under hela sin skribentkarriär. Metoden kallas för bra-pedagogiken och går i korthet ut på att förmedla bra saker i texten, förmedla förbättringsförslag, och att det är förbjudet att försvara sig mot återkoppling.