En innehållsrik rubrik innehåller ett påstående eller någon annan formulering som avslöjar något om vad du vill säga med texten som följer efter rubriken. Ett exempel är rubriken: ”Mycket idrott och lite hälsa – Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen av idrott och hälsa”. Formuleringen ”Mycket idrott och lite hälsa” avslöjar budskapet och därför är rubriken innehållsrik. Jämför med om rubriken enbart hade varit ”Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen av idrott och hälsa”. Då avslöjar rubriken inget av budskapet och är heller inte innehållsrik.