En textdiskussion är som ett seminarium med 6–9 deltagare där de diskuterar varandras texter utifrån klarspråkskriterier under handledning av en ordvetare. Det betyder att mycket av diskussionerna sker mellan deltagarna, som är kollegor med varandra och i större eller mindre utsträckning delar frågeställningar, funderingar och utmaningar. Det gör att diskussionerna alltid handlar om något som deltagarna tycker är relevant, och de flesta tycker att det är lättare att ta till sig återkoppling från kollegor än från någon utomstående. Men det är också väldigt viktigt att deltagarna har tillgång till en klarspråkskunnig diskussionsledare. Att lära sig skriva klarspråk innebär en synvända för många, ett byte av perspektiv. Därför kan diskussioner mellan bara deltagare bli begränsade till sådant de kan, när en viktig del av diskussionerna är att diskutera sådant de håller på att lära sig. Så en viktig uppgift för diskussionsledaren är att fånga upp både bra saker deltagare har gjort och förbättringsområden som deltagarna själva inte ser. Textdiskussioner blir därför det bästa av två världar – att få återkoppling från kollegor och att få återkoppling från en pedagog med lång erfarenhet av klarspråk.