Besöksadress: Kungsgatan 62 | 018-56 12 00 |info@ordvet.se

Planeringsstöd för täktägare

,

Planeringsstöd för täktägare

Typ av jobb: Tog fram ett informationsmaterial som ska hjälpa verksamhetsutövare som driver eller ska starta berg- eller grustäkter att undvika att en ansökan om tillstånd för täktverksamhet utmynnar i att verksamhetsutövaren också måste söka tillstånd för vattenverksamhet. Genom […]

Vatten, miljö, teknik – broschyr om vattenrening

,

Vatten, miljö, teknik – broschyr om vattenrening

Typ av jobb: Samlade material, intervjuade och skrev en broschyr om vattenrening, med fokus på membranteknik.
Journalist och redaktör.

Kund: Björks Rostfria AB

Personlig reflektion: Det var väldigt intressant att få en inblick i en teknik som precis […]