Projektbeskrivning

Antikvarieporträtt för Universen

Typ av jobb: Intervjuade en väldigt engagerad antikvarie på en av Uppsalas studentnationer.

Kund: Uppsala universitets personaltidning Universen.

Personlig reflektion: Fick lära mig en del om hur nationernas kulturverksamhet bedrivs. Inget jag gräver i annars, så det blev ett tillskott till allmänbildningen. Kul att prata med studenter som är väldigt engagerade i saker som kanske inte syns så mycket, men ändå är en viktig del av studentlivet.