Projektbeskrivning

Artikel om språkforskning i Nya Horisonter

Typ av jobb: Intervjuade en forskare som forskar på hur människor som flyttar till ett annat land hanterar språkfrågan.

Kund: Nya Horisonter, ett magasin som Uppsala universitet ger ut.

Personlig reflektion: Väldigt intressant att höra hur svenskar som flyttar utomlands hanterar språket. Det är så lätt att bara se den här frågan i ljuset av de som flyttar till Sverige. Svenskar gör likadant som alla andra, föga förvånande. De bildar enklaver och vill gärna umgås med kulturella likar och de som talar en hemtamt språk.