Projektbeskrivning

Forskningsinformation från bergmaterialbranschen

Typ av jobb: Ta fram texter som ska göra forskningsresultat från olika områden inom bergmaterialindustrin användbara för de som arbetar inom industrin. Jobbet består av att utifrån ett antal forskningsrapporter och kunskapssammanställningar ta fram ett lättfattligt material som innehåller den mest användbara informationen, och komplettera med relevant information där det är lämpligt.

Kund: Sveriges bergmaterialindustri, SBMI.

Personlig reflektion: Det är kul att få jobba från ax till limpa på det här sättet. Dels är det trevligt att kunna ha en överblick, dels ger det en större möjlighet att vara med och påverka vilken information som ska finnas med och inte bara hur den presenteras. Ofta blir vi inkopplade relativt sent i projekt, när mycket redan är fastlagt. Så även om vi hade kunnat bidra för att göra urvalet mer ändamålsenligt genom att vara med i tidigare skeden så har vi sällan den möjligheten. Men detta är ett projekt där jag har den möjligheten, och det är trevligt.