Besöksadress: Kungsgatan 62 | 018-56 12 00 |info@ordvet.se

Informationsmaterial om standardisering för SBMI

Informationsmaterial om standardisering för SBMI

Typ av jobb: Tog fram en informationstext om ett standardiserat artikelregister för bergmaterialbranschen.

Kund: Sveriges bergmaterialindustri, SBMI.

Personlig reflektion: Krävde en hel del grävande efter information, och en del avvägningar, eftersom systemet fortfarande var under utveckling. Intressant att få […]

Anställningsannonser för Björks Rostfria AB

Anställningsannonser för Björks Rostfria AB

Typ av jobb: Tog fram en anställningsannons tillsammans med kunden.

Kund: Björks Rostfria AB

Personlig reflektion: Ett snabbt och kort jobb. Det är rätt kul att få den här typen av småjobb som kanske bara innebär några timmars eller […]

Planeringsstöd för täktägare

,

Planeringsstöd för täktägare

Typ av jobb: Tog fram ett informationsmaterial som ska hjälpa verksamhetsutövare som driver eller ska starta berg- eller grustäkter att undvika att en ansökan om tillstånd för täktverksamhet utmynnar i att verksamhetsutövaren också måste söka tillstånd för vattenverksamhet. Genom […]

Utbildningsmaterial för bergmaterialbranschen

,

Utbildningsmaterial för bergmaterialbranschen

Typ av jobb: Producerade ett omfattande utbildningsmaterial för de som jobbar i berg- och grustäkter. Vi gick igenom stora mängder material, intervjuade och lyssnade på ett stort antal personer och satt i många möten för att ta fram och […]

Forskning om funktionshinder pågår

, ,

Forskning om funktionshinder pågår

Typ av jobb: Redaktör och skribent för Forskning om funktionshinder pågår. Ord & Vetande fungerar både som redaktörer och journalister i uppdraget.

Kund: Uppsala universitet, Centrum för funktionshinderforskning, Via Matador.

Personlig reflektion: Att vara skribent och redaktör för Forskning om […]

Produktion av årsrapport för SciLifeLab

Produktion av årsrapport för SciLifeLab

Typ av jobb: Produktion av årsrapport för SciLifeLab. Under arbetet får vi presentera livsvetenskap som har publicerats i de mest framstående vetenskapliga tidskrifterna, vi får utveckla bildidéer för att förklara detaljer eller illustrera övergripande principer, och vi […]

Webb-tv om rymden

Webb-tv om rymden

Typ av jobb: Kvalitetssäkrade och kompletterade filmmanus för webb-tv-serien Universums mästare.

Kund: Rymdstyrelsen.

Personlig reflektion: Rymden är alltid barnsligt roligt att jobba med. Tack vare min utbildningsbakgrund inom astronomi så har jag haft privilegiet att få jobba en hel del med […]

Forskningsinformation från bergmaterialbranschen

Forskningsinformation från bergmaterialbranschen

Typ av jobb: Ta fram texter som ska göra forskningsresultat från olika områden inom bergmaterialindustrin användbara för de som arbetar inom industrin. Jobbet består av att utifrån ett antal forskningsrapporter och kunskapssammanställningar ta fram ett lättfattligt material som innehåller […]