Projektbeskrivning

Planeringsstöd för täktägare

Typ av jobb: Tog fram ett informationsmaterial som ska hjälpa verksamhetsutövare som driver eller ska starta berg- eller grustäkter att undvika att en ansökan om tillstånd för täktverksamhet utmynnar i att verksamhetsutövaren också måste söka tillstånd för vattenverksamhet. Genom att tänka efter före kan verksamhetsutövaren slippa en hel del extrajobb.

Kund: Sveriges bergmaterialindustri, SBMI.

Personlig reflektion: Intressant att få en inblick i hur lagstiftningen på området fungerar. Det är också intressant att få prata med olika experter på området som kan ha olika ingångar i frågan. Det var också roligt för att det var ett jobb där jag hade inflytande över hela processen.