Besöksadress: Kungsgatan 62 | 018-56 12 00 |info@ordvet.se

Utveckla begripliga beslutsbrev på IVO

Utveckla begripliga beslutsbrev på IVO

Typ av jobb: Inför 2015 fick Ord & Vetande uppdraget att förändra hur IVO skriver sina beslutsbrev, för att breven ska bli effektivare för läsarna. Det har varit fantastiskt roligt, utmanande och lärorikt att utbilda och diskutera […]

Skrivinstruktion för Konkurrensverkets externa skribenter

Skrivinstruktion för Konkurrensverkets externa skribenter

Typ av jobb: Vi tog fram en skrivinstruktion för Konkurrensverkets externa skribenter. Skrivinstruktionen blev en långtgående kravlista för att styra utredare som Konkurrensverket anlitar som inte arbetar på myndigheten. Det kan till exempel gälla forskare och andra […]

Effektivare rapporter på Vårdanalys

,

Effektivare rapporter på Vårdanalys

Typ av jobb: Vi har utvecklat skrivinstruktionerna för Vårdanalys, utbildat och coachat skribenter och språkgranskat rapporter.

Kund: Myndigheten för vårdanalys

Personlig reflektion: Vårdanalys hade själva redan börjat arbeta med den så kallade pyramidprincipen, en metod för att ordna en text […]