Jo, det kanske den gör. Men klarspråk handlar inte om att förenkla innehållet. Det handlar om att förenkla språket. Det går utmärkt att beskriva komplicerade koncept med ett språk som inte är komplicerat. Det finns spjutspetsforskare som kan förklara det de håller på med så i stort sett vem som helst kan förstå, utan att det blir trivialiserat. Samma sak gäller med alla kunskapsområden. Några är duktiga på detta och de har förmodligen målmedvetet övat på att berätta om komplicerade saker. Men precis som när det gäller allt annat så tycker de flesta som inte övat att det är svårt. Där kommer vi in. Vi har både utbildning och lång erfarenhet på just detta. Tillsammans med dig eller era experter kan vi göra även nobelprisforskning begriplig för skolbarn utan att det innehållsliga djupet går förlorat.