Besöksadress: Kungsgatan 62 | 018-56 12 00 |info@ordvet.se

Just nu

207, 2021

Analyser inför semestern

2 juli, 2021|Tags: |

Nytt för i år är att jag har uppdrag från två olika myndigheter att analysera deras klarspråksarbete. Jag har därför grävt ner mig i den återkoppling som de har fått och den granskning som jag har gjort av deras texter. [...]

2805, 2020

Distanserad

28 maj, 2020|Tags: |

Jag har skrivit tidigare om att åka över hela landet för att hålla utbildning. Covid-19 har satt stopp för det med besked. I mars fick jag och många, många andra snabbt ställa om till digitala hjälpmedel och hålla utbildningar från [...]

2906, 2019

Far mellan Stockholm och Göteborg

29 juni, 2019|Tags: |

Vissa kunder finns på flera ställen och vad gör en då som tjänstvillig konsult? Jo, ena dagen på IVL i Stockholm och den andra i Göteborg. Jag har träffat rapportskribenter före lunch och kvalitetsgranskare efter lunch. Skribenterna och jag att [...]

1210, 2018

Skära i ansökningar om projektpengar

12 oktober, 2018|Tags: |

Under hösten har jag bistått med ett klarspråksperspektiv för att hjälpa IVL att ta fram en ansökan till ett nytt projekt. De här uppdragen handlar ofta om att gå fram hårt med saxen för att få ner texten i godkänt [...]

509, 2018

Ny vägledning för skribenter på ISF

5 september, 2018|Tags: |

Skrivvägledningen som vi har tagit fram tillsammans med Inspektionen för socialförsäkringen har beslutats av generaldirektören. Vägledningen beskriver myndighetens klarspråksprocess, ger råd om urval, disposition, meningar, tempus och ordval. Vi har också en samling av de vanligaste skrivreglerna som skribenterna behöver [...]