Nytt för i år är att jag har uppdrag från två olika myndigheter att analysera deras klarspråksarbete. Jag har därför grävt ner mig i den återkoppling som de har fått och den granskning som jag har gjort av deras texter. Det är kul att se att många av de saker som Ord & Vetande pratar om ger resultat, om än på olika sätt i olika organisationer. Det är också oerhört lärorikt att upptäcka vad det är som jag behöver bli mycket bättre på att förklara. Ett sådant exempel är varför det är bra att skriva tydliga subjekt och vad det kan ställa till med om texten innehåller nästan bara passiva verb. Jag får återkomma till det med skräddarsydda insatser. Glad sommar!