I fredags fick jag frågan om Ord & Vetande sticker ut på något sätt när det gäller klarspråksutbildning. Det är svårt att svara säkert på, men jag kunde åtminstone beskriva några saker som kännetecknar vår utbildning.

För det första lägger vi stor vikt vid innehåll och disposition. Det gäller alltså att skriva rätt saker och att skriva dem i rätt ordning. Det finns en risk att klarspråksutbildningar fokuserar för mycket på att skriva tydligt. Det är naturligtvis också viktigt, men det får inte ske på bekostnad av att lära ut att skriva så att läsaren aldrig behöver undra ”varför läser jag det här nu?”

En annan sak som utmärker oss är att vi så ofta som vi kan låter deltagarna använda egna texter i utbildningen. Vår erfarenhet säger att det är först då som utbildningen fastnar. Dessutom uppskattar deltagarna att de kan få hjälp att lösa just de klarspråksfrågor som de brottas med i arbetet när de går utbildningen.

Det tredje som jag vill nämna är att deltagarna under våra utbildningar får träna på att återkoppla på varandras texter. De får då utgå från vad som händer i deras huvud när de läser texten, och beskriva det för skribenten. De får öva på att hitta allt som är bra i texterna och att prioritera vilka förbättringar som är viktigast utifrån var i skrivprocessen som skribenten befinner sig. Den metod som vi lär ut hjälper också till att bygga upp ett gott förhållande till att ge och få återkoppling på sina texter. Vårt mål är att medarbetare i de organisationer som vi jobbar med ska se fram emot att få kommentarer från de som har läst texten.