Klarspråket förenklar inte innehållet. Det ökar precisionen.

Det händer att vi får frågor om fallgropar med att skriva klarspråk. Riskerar inte texten att förenklas så att den inte uppnår sitt syfte? Vi anser att det egentligen inte finns någon sådan risk, så länge klarspråkarna och experterna som tar fram texten utgår från vad målet med texten är när de avgör hur de ska skriva. De texter som vi arbetar med har nästan alltid som mål att läsaren ska förstå och kunna använda textens innehåll så fort som möjligt. Då måste texten naturligtvis förmedla sitt innehåll till sina läsare med den precision som krävs för att innehållet ska kunna vara nyttigt för dem. Det här är vi och de sakexperter som vi samarbetar med i stort sett alltid överens om. Vi vill alltså samma sak. Det är en mycket bra grund för ett effektivt samarbete, där vi respekterar varandras specialiteter.

En enda gång under nästan 25 år i yrket har vi stött på en expert som inte höll med om målet. Hen sa så här:

”Ni förstår inte. Jag vill inte att någon ska förstå det här. För om det visar sig att jag har fel ska ingen upptäcka det. Men om jag har rätt ska jag kunna säga: Vad var det jag sa.”