Projektbeskrivning

Effektivare rapporter på Vårdanalys

Typ av jobb: Vi har utvecklat skrivinstruktionerna för Vårdanalys, utbildat och coachat skribenter och språkgranskat rapporter.

Kund: Myndigheten för vårdanalys

Personlig reflektion: Vårdanalys hade själva redan börjat arbeta med den så kallade pyramidprincipen, en metod för att ordna en text i läsarens intresseordning. Det var extra roligt att arbeta med Vårdanalys för att de inte tvekade för att vara mycket ambitiösa i sina klarspråksmål. Därför vågar de exempelvis att disponera hela rapporter utan bakgrundskapitel i början, och istället lägga bakgrundsinformation och detaljerade metodbeskrivningar i bilagor till rapporten.