Projektbeskrivning

Skrivinstruktion för Konkurrensverkets externa skribenter

Typ av jobb: Vi tog fram en skrivinstruktion för Konkurrensverkets externa skribenter. Skrivinstruktionen blev en långtgående kravlista för att styra utredare som Konkurrensverket anlitar som inte arbetar på myndigheten. Det kan till exempel gälla forskare och andra experter som får uppdrag från myndigheten att svara på olika frågor.

Kund: Konkurrensverket

Personlig reflektion: Den här typen av uppdrag känns nyttiga, eftersom de spar mycket tid och pengar åt en organisation eftersom den text som de beställer kommer att hålla hög kvalitet från början. Då måste den inte förbättras i flera omgångar efter att den har levererats till myndigheten.