Projektbeskrivning

Företagsporträtt i Nya Horisonter

Typ av jobb: Skrev en artikel om en start-up på biotech-området.

Kund: Nya Horisonter, ett magasin som Uppsala universitet ger ut.

Personlig reflektion: Den här typen av jobb gör att man får en inblick i vad som är på gång inom biotech-industrin, och även en inblick i gränsskiktet mellan akademien och industrin, och vilka problem som finns med att göra business av forskningsresultat.