Projektbeskrivning

Informationsmaterial om standardisering för SBMI

Typ av jobb: Tog fram en informationstext om ett standardiserat artikelregister för bergmaterialbranschen.

Kund: Sveriges bergmaterialindustri, SBMI.

Personlig reflektion: Krävde en hel del grävande efter information, och en del avvägningar, eftersom systemet fortfarande var under utveckling. Intressant att få en inblick i hur affärssystemen fungerar ute i produktionslinjen.