Projektbeskrivning

Personporträtt av konsistoriemedlem

Typ av jobb: Intervjuade en avgående medlem av universitetets styrelse, Konsistoriet.

Kund: Uppsala universitets personaltidning Universen.

Personlig reflektion: Personen jag intervjuade hade suttit på många prominenta stolar i samhället, visade det sig, vilket i sig tillför en extra dimension till en intervju. Sen visade det sig att hen dessutom skrivit texten till en av de mer välkända snapsvisorna. Ett exempel på att man ibland lär sig aningen oväntade saker.