Projektbeskrivning

Klarspråk i beslutsbrev på Skolinspektionen

Typ av jobb: Under slutet av 2015 och i början av 2016 har vi utbildat ledningsgruppen, rättsenheten, alla beslutsfattare och alla tillsynsinspektörer i klarspråk för att Skolinspektionens beslutsbrev ska bli effektivare. Myndighetens beslut är ofta omfattande och grundar sig på en komplicerad argumentation, vilket ställer höga krav på disposition och urval för att läsaren ska förstå texten på första genomläsningen. Därför har utbildningen fokuserat på disposition med hjälp av den så kallade pyramidprincipen. Principen ger riktlinjer till skribenten för att hjälpa till att hålla ihop den komplicerade argumentationen så att läsaren hänger med.

Kund: Skolinspektionen

Personlig reflektion: Den här typen av jobb blir ofta en process där olika intressen ska vägas mot varandra. Det finns gammal skrivkultur i organisationen och det kan finnas andra än språkliga hänsyn att ta (som juridiska) exempelvis. Just när det gäller Skolinspektionen var de allra flesta väldigt glada, för att inte säga tacksamma, att mallarna arbetades om, både inspektörer och jurister. Det gör det givetvis extra roligt när mottagarna är på och positiva till förändringen. Samtidigt är Skolinspektionens beslut ofta långa och innehållsrika, så det krävdes en hel del kreativt tänkande för att hitta ett effektivt och ändamålsenligt sätt att utforma mallarna på. Och att få möjlighet att tänka kreativt är ju ganska roligt.