Projektbeskrivning

Produktion av årsrapport för SciLifeLab

Typ av jobb: Produktion av årsrapport för SciLifeLab. Under arbetet får vi presentera livsvetenskap som har publicerats i de mest framstående vetenskapliga tidskrifterna, vi får utveckla bildidéer för att förklara detaljer eller illustrera övergripande principer, och vi får utveckla kreativa kompromisslösningar för att hålla alla intressenter nöjda, utan att svika läsarna.

Kund: Science for Life Laboratory

Personlig reflektion: Det är en utmaning att producera en lättillgänglig årsrapport som handlar om frontlinjeforskning och teknikutveckling på kort tid. Men det är oerhört tillfredsställande för en nyfiken vetenskapsjournalist. Jag lär mig väldigt mycket om forskning som jag annars inte skulle fått läsa och jag får lösa en lång rad problem som handlar om att väga olika innehåll mot varandra, värdera olika vinklar och fundera ut hur vi kan berätta så mycket som möjligt på ett begränsat antal sidor.