Projektbeskrivning

Konferensbevakning för SBMI

Typ av jobb: Bevakade en konferens i Stockholm.

Kund: Sveriges bergmaterialindustris, SBMI.

Personlig reflektion: Man blir rätt urblåst av att anteckna en hel dag. Men den här gången var vi två, och då blir det betydligt mer hanterbart. Har man varit på några konferenser i ämnet så lär man sig facktermer och jargong, vilket gör det lättare. En konsekvens är att man blir ganska kunnig inom områden som de flesta inte ens reflekterar över finns.