Projektbeskrivning

Mötesbevakning: Lärande på arbetsplats

Typ av jobb: Bevakade möten om lärande på arbetsplats runt om i Norden.

Kund: Skolverket, som arrangerade på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Personlig reflektion: Det var en intressant resa att vara med på alla dessa konferenser, eller mötesplater som de kallades. Syftet var att alla nordiska länder och områden (Åland och Färöarna) skulle lära av varandras erfarenheter för att kunna förbättra yrkesutbildningarna i Norden. Från början var det verkligen ett antal olika aktörer som stod på var sin kant, och delvis pratade varsitt skolspråk. Men när projektet nu syddes ihop så pratade man i mycket större utsträckning samma språk, hade plockat upp intressanta erfarenheter från grannländerna som höll på att anpassas till det egna skolsystemet och hade ett helt annat utbyte kring skolutvecklingsprojekt. Efter att ha bevakat åtta av dessa mötesplatser har jag nu själv också en fantastisk insyn i hur yrkesutbildningar och lärande på arbetsplats bedrivs i hela Norden, och vilka utmaningar de respektive länderna och områdena står inför. Jag har dessutom fått möjligheten att besöka platser jag förmodligen inte kommit till annars, som Island och Färöarna, och då givetvis testa det lokala utbudet av mikrobryggd öl!