Projektbeskrivning

Pedagogporträtt i Nya Horisonter

Typ av jobb: Intervjuade mottagaren av Uppsala universitets pedagogiska pris.

Kund: Nya Horisonter, ett magasin som Uppsala universitet ger ut.

Personlig reflektion: Kul med en lärare som studenterna faktiskt tycker är jättebra, och att få höra hur hen gör. Bra undervisning är mer än bara undervisningen.