Vissa kunder finns på flera ställen och vad gör en då som tjänstvillig konsult? Jo, ena dagen på IVL i Stockholm och den andra i Göteborg. Jag har träffat rapportskribenter före lunch och kvalitetsgranskare efter lunch. Skribenterna och jag att pratat om hur deras rapporter kan bli ännu effektivare. Granskarna har fått diskutera bland annat hur de kan balansera rollen som sakgranskare med rollen som klarspråksgranskare. Och jag har fått åka mycket tåg.