En intervju som blev hastigt beslutad för att den ursprungliga intervjupersonen inte längre gick att få tag på. Konferensen var Alters femte årliga konferens som denna gång hölls i Stockholm. Alter är ett europeiskt nätverk för forskare som på olika sätt forskar om funktionsnedsättning och funktionshinder, och är unikt genom att det sammanför den nordeuropeiska och den sydeuropeiska forskningen på området. Intervjupersonen sitter i organisationskommittén för konferensen, och var väldigt trevlig och tillmötesgående. Som de allra flesta intervjupersoner är. Någon timme senare är den korta artikeln skriven och ivägskickad till intervjupersonen för återkoppling.