Besöksadress: Kungsgatan 62 | 018-56 12 00 |info@ordvet.se

Bildredaktörsarbete för Forskning om funktionshinder pågår

Bildredaktörsarbete för Forskning om funktionshinder pågår

Typ av jobb: Som en del i arbetet med tidningen Forskning om funktionshinder pågår väljer vi bilder för att illustrera forskningsartiklarna.

Kund: Centrum för funktionshinderforskning, via Matador

Personlig reflektion: Bildarbete är kreativt och utmanande, särskilt när man inte […]

Forskning om funktionshinder pågår

, ,

Forskning om funktionshinder pågår

Typ av jobb: Redaktör och skribent för Forskning om funktionshinder pågår. Ord & Vetande fungerar både som redaktörer och journalister i uppdraget.

Kund: Uppsala universitet, Centrum för funktionshinderforskning, Via Matador.

Personlig reflektion: Att vara skribent och redaktör för Forskning om […]

Redaktör för Pär Holmgrens nästa bok

Redaktör för Pär Holmgrens nästa bok

Typ av jobb: Redaktör och bollplank för en bok som Pär Holmgren skriver.

Kund: Pärs förlag, Pärspektiv.

Personlig reflektion: Det här är ett av de uppdrag där jag får vara med från tidigt i processen. Det är till […]

Redaktör och skribent för tidningen Uppslaget

Redaktör och skribent för tidningen Uppslaget

Typ av jobb: Redaktör och skribent för Uppslaget, en tidning som Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet ger ut. Vi intervjuar personer som är inblandade på båda sidor av olika typer av kompetensutvecklingsinsatser, och sedan skriver […]