Projektbeskrivning

Forskning om funktionshinder pågår

Typ av jobb: Redaktör och skribent för Forskning om funktionshinder pågår. Ord & Vetande fungerar både som redaktörer och journalister i uppdraget.

Kund: Uppsala universitet, Centrum för funktionshinderforskning, Via Matador.

Personlig reflektion: Att vara skribent och redaktör för Forskning om funktionshinder pågår ger en fascinerande inblick både i forskningen i sig och i alla de områden som det forskas på. Det kan vara hur man bygger boenden så de bäst stöder vården och habiliteringen av personer med svåra psykiska sjukdomar, varför kvinnor och män med ADHD och ADD diagnosticeras och behandlas olika, till vilka förändringar man ser i hjärnan hos personer som drabbats av utmattningsdepression.